Är du i behov av vältbetong, så kan du vända dig till Bröderna Andersson. Detta företag tillverkar vältbetong. Sedan har de även andra bra tjänster. Deras vältbetong är bra att använda då det ska göras till exempelvis en beläggning och hårdgörning av större ytor utomhus. Det lämpar sig väl att ha på ytor där det krävs att det är en stabil beläggning som klarar av punktlaster som är stora. Det går att ha denna typ av betong på nästan vilken yta som helst, som beläggning. Betongen i sig kännetecknas av tryckhållfasthetklass C32/40. Den har även en god frostbeständighet, hög styvhet, liten krympning samt är motståndskraftig mot oljor och drivmedel. Bland annat passar det bra att lägga den där det förekommer tung trafik som ett exempel.

Smart använda vältbetong

Det går att använda vältbetong som beläggning och det på stort sett alla stora ytor som utsätts för höga punktlaster. Bland annat passar det bra att ha det på industriplaner och industrivägar. Betongen passar även bra att ha på containerplaner, terminaler, busshållplatser, bensinstationer, gårdsplan för lantbruk samt vid byggnation av dammar. Betongen har en styv konsistens samt att dess sammansättning har anpassats för utläggning med maskinläggare eller väghyvel. Den bör dock inte läggas ut på mindre ytor. Du som har behov av att använda dig av denna sorts betong, vänd dig till Bröderna Andersson. De kan tillverka den på plats med mobilt blandningsverk och tar hand om utläggningen. Sedan har de även en mängd andra bra tjänster. De erbjuder bland annat uthyrning av verktyg och maskiner samt att de erbjuder återvinning av vägbeläggning, marksanering och krossning av betong.